Stap 2: Bedrijfsinventarisatie

Om samen resultaten te bereiken die aansluiten bij uw vooraf gestelde doelen is het belangrijk dat Vitalics een goed beeld heeft van uw bedrijf. Dit kan tijdens het eerste gesprek worden besproken en soms vindt er een aanvullend gesprek plaats.

Het is voor ons belangrijk om te weten of er al acties worden ondernomen op het gebied van vitaliteit en waar de uitdagingen liggen. Zijn er bepaalde (positieve of negatieve) trends te zien binnen uw bedrijf? Als uw doelen en wensen voor beide partijen helder zijn dan maakt Vitalics een plan van aanpak.
Het succesvol doorlopen van een vitaliteitsprogramma vraagt om een projectmatige aanpak, een heldere rolverdeling en een excellente uitvoering. Een passend projectplan waarin de verschillende onderdelen in acties en tijd worden uitgezet en gepland is daarom erg belangrijk.

Routing

www.vitalics.nl | 085 – 130 29 30 | info@vitalics.nl