Vitalics & Positieve Gezondheidszorg

Regie over werkgeluk

Wij geloven dat de veerkracht en het werkplezier van medewerkers cruciaal is voor het succes van de organisatie. Wij helpen de medewerkers zelf de regie over hun werkgeluk en gezondheid te voeren door vooral te werken aan wat mensen WEL kunnen en ZELF beslissen. Daarbij sluiten we aan bij de werkwijze en methodiek van Positieve Gezondheid: een brede kijk op gezondheid en werkgeluk en het vermogen om op fysieke, emotionele en sociale uitdagingen op het werk in te gaan.

Elke zorgorganisatie is anders. Daarom is er geen blauwdruk voor de werkwijze van Vitalics. Maar we hanteren het principe van eigen regie voor zowel de organisatie als de medewerker en volgen de drie fases van Positieve Gezondheid: de brede blik naar binnen, het andere gesprek en passende ondersteuning.

De brede blik naar binnen

Een goede manier om bewustzijn te creëren dat veerkracht en vitaliteit verder gaan dan BMI of fysieke fitheid is het organiseren van een “ Zorg-goed-voor-jezelf-markt” in de organisatie. Het is een open evenement waar medewerkers uitgenodigd worden om op een laagdrempelige manier kennis te maken met alle dimensies van vitaliteit. Dit doen zij door het doen van testjes rondom fysieke en geestelijke weerbaarheid, het deelnemen aan mini-workshops over o.a. energiebalans of het effect van de omgeving, en zij worden actief geïnformeerd over de methodiek van Positieve Gezondheid.

De ervaring leert dat dit behalve persoonlijk bewustzijn over eigen vitaliteit, ook informatie oplevert over waar medewerkers aan willen werken. De positieve actieve sfeer geeft meteen energie en zorgt voor ambassadeurs voor andere afdelingen of locaties. De introductie van ‘het spinnenweb’ is daarnaast meteen al voorbereid.

De brede blik op organisatieniveau kan nog verstevigd worden door diverse gestandaardiseerde en gevalideerde on-line testen over o.a. werkvermogen, samenwerking en gezondheid en natuurlijk kunnen de geanonimiseerde resultaten van PMO’s hier ook aan bijdragen.

Het andere gesprek

Zowel op organisatie als individueel niveau voeren we het “andere gesprek”:


Wat vind je van je huidige situatie?

Wat zou je graag willen? Waaraan wil je werken?

Wat kan je? Wat is er al aan positiefs?

Wat besluit je? Wat zijn de doelstellingen voor de komende periode?

Waar moeten we rekening mee houden en op welke manier kunnen en mogen we je ondersteunen?


Dit leidt tot een concreet vitaliteitsplan voor de komende periode.

Passende ondersteuning

Elke zorgorganisatie krijgt een vast aanspreekpunt dat de facilitator is van de vitaliteitsplannen. Hij bewaakt de gestelde doelen en zorgt voor optimaal gebruik van- en aansluiting bij de aanwezige faciliteiten, interne deskundigen en relevante projecten binnen de organisatie. Hij faciliteert de interne ambassadeurs met training en informatie en zorgt waar nodig voor de toegang tot de diverse producten van Vitalics met inzet van de juiste deskundigen. Door de voortgang te meten en te monitoren kan periodiek met medewerkers en management de plannen bijgesteld of aangescherpt worden.

Afhankelijk van de doelstellingen en afspraken kunnen medewerkers persoonlijk of on-line en individueel of groepsgewijs begeleid worden. Een digitaal persoonlijk dashboard waarop acties en voortgang bijgehouden wordt geeft stimulerend inzicht. Daarbij ondersteund door een periodiek digitaal magazine met informatie en tips die op hun situatie en organisatie zijn toegespitst.


De ondersteuning is kortom gericht op blijvende actie en het ervaren van succeservaringen naar aanleiding van eigen keuzes.

Gestolde gezamenlijke succeservaringen zijn de kern van een positieve bedrijfscultuur!

Voordelen voor de zorg

www.vitalics.nl | 085 – 130 29 30 | info@vitalics.nl