De voordelen
voor zorgorganisaties

Vitalics sluit met methodiek en gedachtegoed naadloos aan bij Positieve Gezondheid.

Het vitaliteitsprogramma wordt niet ervaren als extra inspanning of “alweer een project”

Door het persoonlijk ervaren van de methodiek kunnen het vitaliteitsprogramma en de werkwijze van de medewerkers elkaar versterken

Door diversiteit aan interventies die Vitalics biedt, kan zowel met een kleine groep binnen de organisatie als een grote groep gestart worden.

Persoonlijke aanpak. Vitalics heeft de ruimte om op- en om te schalen als de situatie daarom vraag.
Vitalics is breed gespecialiseerd. Kan bij voorbeeld ook een vitaliteitsbeleid dat aansluit bij uw organisatiedoelstellingen ontwikkelen.

Door de diversiteit aan deskundigen van Vitalics kunnen we diensten aanbieden bij elke dimensie van positieve gezondheid.

Door de flexibiliteit van zowel de organisatie als de medewerkers van Vitalics kunnen we naadloos aansluiten bij wat gewenst is, maar vooral bij wat er al is ontwikkeld of gaande is in de zorgorganisatie.

Vitalics werkt positief ! Naast het positieve proces van bewustwording en inhoudelijke kennis en vaardigheden vergroten is het gewoon ook leuk om met Vitalics te werken. En dat werkt ook positief!

Maak kennis met Vitalics

www.vitalics.nl | 085 – 130 29 30 | info@vitalics.nl