.Leidinggeven in crisistijd.

Leiderschap tonen in een crisissituatie is een zware opgave. Al helemaal als iedereen verplicht thuis aan het werk is. Onder deze omstandigheden is het voor een leidinggevende een uitdaging om goed te blijven communiceren met de medewerkers en het team.
De belangrijkste lessons-learned voor leidinggevenden in crisistijd.

Wees vooral pro-actief en laat je horen

In tijden van crisis hebben mensen sturing nodig van een leider. Medewerkers verwachten vanuit deze behoefte veel van de Directie en hun direct leidinggevende. Leiderschap toon je door de regie in handen te nemen en daar waar mogelijk snel concrete maatregelen te nemen. Duidelijke maatregelen nemen getuigt van vertrouwen en medewerkers ervaren dit als prettig, ook al kunnen aan die maatregelen een keerzijde zitten. In een crisis van dit formaat is op heel veel vragen nog geen duidelijkheid te geven. Dat snapt iedereen. Geef je medewerkers het vertrouwen dat als er wel iets te communiceren valt, dat dit door jou snel, transparant en eerlijk gebeurd.

Identificeer je met het beleid van de overheid en de adviezen van RIVM.

Wees hier streng en consequent in. Je geeft hiermee je medewerkers een eenduidige en consistente boodschap en daarmee ontstaat rust.

Organiseer regelmatig online meetings met je team

Organiseer regelmatig online meetings met je team. Geef je medewerkers een platform waarin ze met elkaar kunnen delen hoe het iedereen thuis vergaat. Onze basisbehoeftes “ik doe er toe, er wordt naar mij geluisterd en ik hoor er bij” voeren nu extra de boventoon in al onze gedachtes. Vertel als leidinggevende ook eerlijk hoe jij zelf de Corona crisis ervaart en wat jouw uitdagingen zijn om het team als team bijeen te houden.

Als jouw formele informatievoorziening stokt of niet goed werkt, dan wordt het interne geruchtencircuit de belangrijkste bron van informatie. Dat moet je echt zien te voorkomen.

Jij kan de problemen en onzekerheid van je medewerkers niet oplossen!

Klinkt raar, maar het is niet jouw taak om alle problemen op te lossen. Dat kun jij helemaal niet. Heb wel zoveel mogelijk één-op-één contact met je direct-reports maar beperk je tot een luisterend oor. Dat is genoeg. Jouw primaire taak is het geven van duidelijkheid, een helder kader waarbinnen jouw medewerkers hun prestaties kunnen voortzetten en het snel kunnen nemen van noodzakelijke maatregelen. Dat geeft jouw team een gevoel van veiligheid en rust.

Aanbod: gratis consult

En dan een aanbod aan jou namens alle collega’s Vitalics.

Als je behoefte hebt om een ½ uur te sparren over leiderschapsvragen waar jij je even geen raad mee weet, neem contact met ons op. Wij stellen geheel vrijblijvend en zonder kosten een sparringpartner met een luisterend oor ter beschikking. Mail je vraag naar info@vitalics.nl en wij bellen je terug voor een gratis consult.

Inhoud Magazine

Aan het woord:

Bedrijfs- en keuringsarts Maarten van Duijn

www.vitalics.nl | 085 – 130 29 30 | info@vitalics.nl