20 dagen zorg voor jezelf challenge

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

De 20-Dagen-Zorg-goed-voor-jezelf Challenge
Voor leerkrachten, ouders en kinderen is het momenteel een uitdagende tijd. We worden geconfronteerd met situaties die we nog niet goed kennen. Als leerkracht heb je in korte tijd veel op je bordje gekregen. Het creëren van onderwijs op afstand, continu schakelen tussen allerlei nieuwe taken en ervoor zorgen dat de kinderen thuis zo goed als mogelijk hun onderwijs kunnen blijven volgen. Ouders staan voor de uitdaging om hun eigen kind(eren) les te geven. Daarbij komt dat thuisonderwijs een vak apart is waar je als ouder plotseling mee te dealen hebt. Dat alles in combinatie met het eigen werk dat in deze Corona tijd vaak vanuit huis gedaan moet worden. Kinderen voelen de onzekerheid en stress van de ouders, missen de dagelijkse routines, de contacten op school en hebben geen idee wanneer het weer goed komt. Wie het weet mag het zeggen.
Kortom… er zijn heel wat ballen in de lucht te houden. Gezien hetgeen er in korte tijd bereikt is wordt er door leerkrachten, ouders en kinderen bergen werk verzet. Ongelofelijk! De crisis geeft ons ook kansen en haalt het beste in ons naar boven. We zijn met z’n allen toch uit onze comfortzone dus kunnen we alle bezwaren voorlopig net zo goed overboord gooien en onze schouders eronder zetten. We werken samen, helpen elkaar daar waar kan en voelen een enorme saamhorigheid om met elkaar door deze crisis te komen. Soms gaat de samenwerking en communicatie zelfs beter dan voor de crisis. Wat een FLOW.
Maar over al die mooie initiatieven, geweldige resultaten en goede bedoelingen willen we het nu even niet hebben.
We willen het hebben over jou. Hoe gaat het met jou als leerkracht en/of als ouder!
Zorg jij in deze situatie ook nog goed voor jezelf?
Om overeind en weerbaar te blijven in deze omstandigheden is het goed voor jezelf blijven zorgen een must. Op je adrenaline kom je een heel eind en ben je tot bijzondere prestaties in staat. Je kunt best nog wel eventjes door. Maar als je complete dagdelen bezig bent met het goed willen begeleiden en het bezighouden van je kinderen en dat moeten combineren met je eigen werk, het reilen en zeilen thuis en je eigen zorgen over de Coronacrisis, dan hou je dat wellicht niet nog maanden lang vol. Dat afbrokkelen van je energie en weerbaarheid uiten zich in stresssymptomen en begint met kleine barstjes: slecht slapen, chronische moeheid en negatieve emoties zoals verdriet, eenzaamheid en frustratie.
In het bijzonder voor diegene die in deze omstandigheden vergeten voor zichzelf te zorgen of dit een uitdaging vinden, hebben wij van Vitalics een speciaal programma gemaakt ter ondersteuning en inspiratie. Want uit ervaring hebben wij geleerd dat als jij nu niet goed voor jezelf zorgt dat je, als de situatie weer een beetje normaliseert, de rekening alsnog gepresenteerd kunt krijgen; bijvoorbeeld in de vorm van extreme vermoeidheid, slecht slapen, lichamelijke klachten en/of psychische overbelasting.
Vitalics mobiliseert haar hele netwerk en biedt een gratis ‘20-Dagen-Zorg-Goed-Voor-Jezelf’ programma.
Een programma, waarin je 20 dagen lang, op de doordeweekse dagen elke ochtend een mailbericht van ons ontvangt. Wij gaan je ondersteunen met kleine opdrachtjes of oefeningen die gericht zijn op het op peil houden van jouw energie. Geen zware en ingewikkelde kost maar praktische handvaten over hoe je in kleine stapjes rust voor je zelf kunt realiseren zodat jij je batterijen weer kunt opladen.
In het 20-Dagen-Zorg-Goed-Voor-Jezelf programma begeleiden wij je in je zoektocht hoe jij met gezonde en rustgevende gewoontes jouw dagelijkse stress en hectiek ontspannen het hoofd kunt bieden.
Oefeningen om te focussen of juist om te ontspannen,
Recepten,
Slaaptips.
Een toegankelijk programma voor iedereen die mentaal en fysiek fit wil blijven en ervoor wil zorgen dat je eigen energiebalans voldoende aandacht krijgt.
Wij van Vitalics halen alles uit de kast door onze kennis en betrokkenheid te mobiliseren in dit programma, zodat jij deze hectische periode ook aan jezelf blijft denken.
Doe mee en schrijf je in!
Doe jij ook mee?
Ja, ik ben een leerkracht en doe mee!
Ja, ik ben een ouder en doe mee!

www.vitalics.nl | 085 – 130 29 30 | info@vitalics.nl